Transmissies > Automatische transmissies

Diagnose proces

Het is van het grootste belang om een juiste diagnose te stellen vooraleer met een herstelling te beginnen. Onze leuze 'bezint eer ge begint' .

Vermits de 3 systemen elk op zich kunnen falen is het aan te raden niet zomaar de transmissie uit te bouwen. Een voorafgaandelijk proffesioneel advies is hier op zijn plaats.

Na het vaststellen van het probleem krijgt u van ons een gratis offerte, waarna eventueel de herstelling kan beginnen.

Diagnose - Uitbouwen - Revisie - Testen - Inbouwen - Eindcontrole
Na een gemaakte af- spraak wordt volledig gratis een diagnose uitgevoerd om het probleem te localiseren.
De transmissies worden met de grootste zorg uitgebouwd in onze daartoe ingerichte werk- plaats.
Uw versnelling wordt gedemonteerd en ge- ïnspecteerd.
Beschadigde en ver- sleten onderdelen word- en vervangen en op- nieuw afgesteld, dit binnen de toleranties van de fabrikant.
Nadat alles terug ge- monteerd is, wordt de transmissie op onze teststand geplaatst.
Werkdrukken worden nauwkeurig opgemeten (automaat), alsook de resultaten van de op- eenvolgende testfases.
Na het reinigen van het koelsysteem voor auto- maten kan de trans- missie teruggeplaatst worden. Zo kan alles terug op zijn originele plaats .
De eindcontrole bestaat erin na te zien of alle vloeistoffen op het juiste peil staan, een digitale uitlezing te doen, adaptiewaarden te re- setten en uiteindelijk een proefrit te maken. Pas dan is uw wagen klaar om terug de weg op te gaan.

De automaat in een notedop

Om problemen op te sporen en op te lossen bij de automatische transmissie moet men er zich van bewust zijn dat steeds 3 systemen te onderscheiden zijn:

  1. Mechanisch gedeelte
  2. Hydraulisch gedeelte
  3. Elektronisch gedeelte (hedendaagse transmissie)

Deze 3 systemen verzorgen samen de goeie werking van de versnellingsbak. Het spreekt voor zich wanneer één van de drie het laat afweten dat de transmissie voor de gebruiker gebrekkig of niet meer werkt.

Mechanisch gedeelte

Het mechanisch gedeelte bestaat hoofdzakelijk uit koppelingsgroepen en planetaire overbrengingen. De koppelomvormer zorgt voor het overbrengen van het vermogen (koppel) van de motor naar de automaat.

Hydraulisch gedeelte

Dit gedeelte wordt in vaktermen het 'kleppenblok' genaamd. Het hydraulisch blok bestaat uit schuiven en veren die onder welbepaalde omstandigheden de respectievelijke koppelingsgroepen gaan aansturen. Het signaal wordt gegeven door solenoide kleppen welke op hun beurt elektronisch worden aangestuurd. Bij de niet elektronische transmissie wordt dit signaal geleverd door de snelheidsregulator.

Elektronisch gedeelte

Het elektronisch gedeelte bevindt zich in de wagen zelf en/of in de transmissie. Deze unit bepaalt niet alleen het schakelpatroon maar controleert ook constant de goede werking van de versnellingsbak. Om dit na te gaan is professionele apparatuur noodzakelijk. (foutcodes)